Zbrojovka se postupně mění, nyní tu vyroste nová budova

Bývalý tovární areál u řeky Svitavy postupně získává novou tvář, nyní se jeho podoba opět výrazně změní. V bloku D Nové Zbrojovky na pozemcích při ulici Lazaretní nově vyroste administrativní budova. Nacházet se v ní budou kanceláře i komerční prostory.

Investor počátkem prosince požádal město o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na výstavbu nového objektu, který bude součástí bloku D. Své místo by v něm mělo najít zhruba 8000 m² kancelářských ploch, v parteru by se měly nacházet navíc i komerční prostory, doplní jej také energo objekt. 

Stavba s názvem D4 má mít podle plánu 1 podzemní a 8 nadzemních podlaží, přičemž poslední 2 budou ustupující. „Budova celkem citlivě navazuje na rekonstrukci historické vedlejší vstupní budovy a bude brzy vytvářet novou čtvrť včetně tolik potřebného bydlení, pracovních, sportovních a školních příležitosti a zeleně,“ uvedl Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Investor v projektu počítá i s napojením na technickou infrastrukturu, jako je vodovodní řad, kanalizace, či osvětlení, dešťové vody budou sváděny z plochých střech do retenční nádrže.

Co na to město?

"Z hlediska Územního plánu města Brna předkládaný záměr respektuje podmínky nastavené územní studií a změnou územního plánu,“ sdělil Filip Chvátal.

Před vydáním územního rozhodnutí požaduje město uzavření smlouvy o spolupráci, která vyplývá z dokumentu Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna. Ta by měla vyřešit záruky za vybudování, vlastnictví a správu veřejných prostranství, zařízení pro odtok dešťové vody a objektů veřejné zeleně.

Developer však musí splnit i další podmínky. „Dále požadujeme, aby zpracovatel dokumentace dodržel to, že budou mít ploché střechy všech částí objektu charakter minimálně extenzivní vegetace na konstrukci,“ dodal Filip Chvátal.

Lenka Gregorová

4640

reklama

Nejnovější články

Víc než šest set parkovacích míst uvnitř i venku včetně dvou desítek nabíjecích stanic pro elektromobily – to přinese vybudování parkovacího domu na Šumavské. Nyní dělníci pracují na jeho základech.

Vysoké letní teploty a nutnost drahé klimatizace jsou velkým ekonomickým výdajem na provoz budov. U starších staveb, které jsou energeticky náročnější, se tyto výdaje ještě znásobují. Stále více se tedy prosazují chytré a zároveň zelené budovy. Tomuto trendu pomáhá i tlak na udržitelnost. V mnoha zemích a regionech včetně ČR vstupují na scénu přísnější environmentální a energetické předpisy a regulace. Jedná se například o směrnici CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), která bude standardizovat reporting udržitelnosti.

Po více než deseti letech posun v projektu Čtvrť pod Hády, luxusní byty pod Kraví Horou v hodnotě několika desítek milionů korun nebo osmadvacet nových budov v rozvojovém území takzvaného Jižního centra. Brněnský realitní trh čekají velké novinky. V bytové otázce chce navíc rozvést se soukromými investory dialog i město.

Na českém fotovoltaickém trhu je obrovský přetlak. Podle odhadů odborníků na něm aktuálně působí až 800 dodavatelů, kteří se zásadně liší úrovní odbornosti, jednáním i zkušenostmi v oboru. Přitom výběr dodavatele FVE je klíčový krok, který zásadně určí ráz celé investice. Cech akumulace ve fotovoltaice (CAFT) v únoru vydal Desatero pro výběr fotovoltaiky a společnost Schlieger, jeden z historicky prvních členů CAFT, druhý bod desatera věnovaný právě výběru dodavatele dále rozvádí. Níže je pět kritérií, které jsou doporučeny při výběru dodavatele zohlednit.

reklama