Zbrojovka se postupně mění, nyní tu vyroste nová budova

Bývalý tovární areál u řeky Svitavy postupně získává novou tvář, nyní se jeho podoba opět výrazně změní. V bloku D Nové Zbrojovky na pozemcích při ulici Lazaretní nově vyroste administrativní budova. Nacházet se v ní budou kanceláře i komerční prostory.

Investor počátkem prosince požádal město o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na výstavbu nového objektu, který bude součástí bloku D. Své místo by v něm mělo najít zhruba 8000 m² kancelářských ploch, v parteru by se měly nacházet navíc i komerční prostory, doplní jej také energo objekt. 

Stavba s názvem D4 má mít podle plánu 1 podzemní a 8 nadzemních podlaží, přičemž poslední 2 budou ustupující. „Budova celkem citlivě navazuje na rekonstrukci historické vedlejší vstupní budovy a bude brzy vytvářet novou čtvrť včetně tolik potřebného bydlení, pracovních, sportovních a školních příležitosti a zeleně,“ uvedl Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Investor v projektu počítá i s napojením na technickou infrastrukturu, jako je vodovodní řad, kanalizace, či osvětlení, dešťové vody budou sváděny z plochých střech do retenční nádrže.

Co na to město?

"Z hlediska Územního plánu města Brna předkládaný záměr respektuje podmínky nastavené územní studií a změnou územního plánu,“ sdělil Filip Chvátal.

Před vydáním územního rozhodnutí požaduje město uzavření smlouvy o spolupráci, která vyplývá z dokumentu Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna. Ta by měla vyřešit záruky za vybudování, vlastnictví a správu veřejných prostranství, zařízení pro odtok dešťové vody a objektů veřejné zeleně.

Developer však musí splnit i další podmínky. „Dále požadujeme, aby zpracovatel dokumentace dodržel to, že budou mít ploché střechy všech částí objektu charakter minimálně extenzivní vegetace na konstrukci,“ dodal Filip Chvátal.

Lenka Gregorová

4640

reklama

Nejnovější články

Čtyři byty, které jsou momentálně ve správě městské části Brno-střed, budou v průběhu dubna nabídnuty zájemcům o koupi formou aukce na adrese drazby-brno.cz.

Brněnský realitní trh s nemovitostmi zamrzl. Potvrdil to i čtvrtý kvartál loňského roku. „Ačkoliv byl z tohoto pohledu o trochu úspěšnější než ten předchozí, návrat k číslům před vypuknutím konfliktu na Ukrajině je zatím v nedohlednu. Dobře to ilustruje skutečnost, že se v lednu loňského roku prodalo více bytů než za celé druhé pololetí dohromady,“ říká Dalibor Lamka, výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Trikaya.

Po avizovaném rozšíření do jižní části Evropy přichází developerská společnost DOMOPLAN s konkrétním rezidenčním projektem. Na předměstí chorvatského Záhřebu v rozvíjející se oblasti Samobor vybuduje šest prémiových vilových domů s celkem 100 byty. Součástí projektu, který bude částečně energeticky soběstačný, je také zelený park a dětské hřiště. Začít stavět DOMOPLAN plánuje v prvním čtvrtletí příštího roku, hotovo by mělo být ve druhé půlce roku 2025. 

Současné stavebnictví a realitní trh se musejí potýkat s nebývalým množstvím problémů a výzev vyplývajících nejen ze současné zhoršující se geopolitické a ekonomické situace, ale i z klimatických změn. Ochlazení sektoru je patrné také v Brně. Nejen do zdejší bytové otázky, ale i fungování města celkově, se navíc výrazně promítá chybějící nový územní plán, suburbanizace, nedostatečná infrastruktura a dlouhé povolovací procesy.

reklama