Stát půjčí mladým rodinám na bydlení

Počátkem března schválila vláda nařízení, podle kterého si budou moci mladé rodiny s dětmi zažádat o půjčku na bydlení ve výši až 600 tisíc korun ze Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Částka přitom musí činit maximálně polovinu ceny nového bytu či rodinného domu. Návrh si klade za cíl zpřístupnit bydlení i mladším lidem s malými dětmi.

Lidé mladší 36 let, kteří pečují o dítě do šesti let, mají od března novou možnost  získat fi nance na bydlení za  výhodnějších  podmínek než u bank. Státní fond rozvoje bydlení nabídne podle vládou schváleného nařízení půjčky pro mladé rodiny či samoživitele splňující věková kritéria. „Důležité je, aby se  zpřístupnily úvěry na pořízení vlastní ho bydlení mladým lidem, kteří již mají děti a jejichž postavení z hlediska posuzování schopnosti splácet je horší než u bezdětných párů. Navíc úvěry budou poskytovány s nízkou úrokovou sazbou a s možností přerušení splácení v obtížných životních situacích,“ uvedla ministrině pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Ta počítá v letošním roce s celkovým výdajem 100 milionů korun. Mladí lidé budou moci žádat půjčky ve výši 50 až 600 tisíc korun, nejvýše však polovinu skutečných nákladů. „Příjemci nízkoúročeného úvěru jej mohou použít na pořízení obydlí výstavbou novostavby, nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo změnou stavby na stavbu pro bydlení. Úvěr lze využít i na koupi bytu či rodinného domu nebo na převod družstevního podílu v bytovém družstvu,“ uvádí na svém portálu SFRB. Podmínkou je, že nové bydlení nesmí stát v záplavovém území a příjemce rovněž nesmí po dobu splácení půjčky převést práva na jinou osobu.

Úroková sazba se odvíjí od základní referenční sazby Evropské Unie vztahující se k veřejné podpoře, zvýšené o jeden až dva body. Aktuální referenční sazba se pohybuje od počátku letošního roku na úrovni 0,46 %. Sazba by měla být fixovaná na pět let. Úvěr by mohli žadatelé splácet maximálně patnáct let, ve výjimečných případech by si však mohli dobu o šest let prodloužit či splácení až na dva roky přerušit. Výhodou je rovněž možnost úvěr bez sankcí předčasně splatit.

Rubrika
redaktor

100

reklama

Nejnovější články

V uplynulém roce se na brněnském trhu prodalo nejméně novostaveb za poslední dekádu jeho sledování. Celkem 535 bytů v hodnotě 3,6 miliardy korun. Ceny přesto v průběhu roku neklesly a drží se na úrovni 130 000 Kč za metr čtvereční podlahové plochy. Prodejci hlásí oživení trhu, které nastalo v druhé polovině roku. V novém roce odborníci očekávají zlevnění úvěrů, růst poptávky i mírný růst cen, a to jak u starších, tak nových bytů. Údaje vyplývají z pravidelné analýzy brněnského trhu novostaveb, kterou připravuje společnost IMPERA styl.

Zásadní proměna čeká druhé nejvytíženější nádraží v Brně. Železniční stanice Královo Pole projde masivní rekonstrukcí, která přinese komfortnější cestování díky nové hale i přestavěnému kolejišti. Všechna nástupiště budou bezbariérová a nynější podchod se prodlouží až na ulici Myslínovu. Hotovo má být zhruba za dva roky.

Víc než šest set parkovacích míst uvnitř i venku včetně dvou desítek nabíjecích stanic pro elektromobily – to přinese vybudování parkovacího domu na Šumavské. Nyní dělníci pracují na jeho základech.

Vysoké letní teploty a nutnost drahé klimatizace jsou velkým ekonomickým výdajem na provoz budov. U starších staveb, které jsou energeticky náročnější, se tyto výdaje ještě znásobují. Stále více se tedy prosazují chytré a zároveň zelené budovy. Tomuto trendu pomáhá i tlak na udržitelnost. V mnoha zemích a regionech včetně ČR vstupují na scénu přísnější environmentální a energetické předpisy a regulace. Jedná se například o směrnici CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), která bude standardizovat reporting udržitelnosti.

reklama