Kvůli novostavbám v Rybářské ulici se bude přesazovat vzrostlý dub

Nedaleko řeky Svratky v ulici Rybářská se bude stavět. Podle plánů soukromého investora tu vyroste polyfunkční soubor Rybářka. Stavba si vyžádá přesazení vzrostlého dubu, který se nachází na tamní parcele.

V rámci další etapy zástavby bloku mezi ulicí Rybářská a Poříčí vyrostou nedaleko řeky Svratky novostavby dvou polyfunkčních domů. Vznikající projekt Rybářka doplní například i malé náměstí, počítá se také s osázením místa zelení.

První budova s názvem C1 naváže na uliční frontu a bude sestávat z 8 nadzemních a 1 podzemního podlaží. V budově se budou kromě technických a komerčních prostor nacházet i kanceláře, bytové jednotky a ateliéry. Celkově by se tu mělo bydlet v 31 bytech.

Polyfunkční soubor doplní budova C2, která bude rozdělena na 4 sekce A, B, C, D. Tvořit ji bude 9 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Podle plánů vybuduje soukromý investor v objektu 68 studií a 64 bytových jednotek. Noví majitelé si budou moci vybírat z různých dispozic.

Podle města oba projekty respektují funkční a prostorové regulativy ploch a jsou v souladu s koncepcí brněnského územního rozvoje. Přesto však musí investor splnit některé požadavky vedení města pod Špilberkem. Patří k nim například podpis smlouvy o spolupráci vyplývající ze Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna.

„Ve vyjádření u projektu C1 požadujeme, aby zde byl na náklady investora přesazen vzrostlý dub, který se nachází na parcele dotčené stavbou. Zároveň s investorem intenzivně jednáme o rekonstrukci a nové podobě malého náměstí před vznikající budovou, kam bude přesazen tento dub a které bude sloužit obyvatelům z okolí,“ přiblížil radní pro územní plánování a rozvoj Filip Chvátal.

Dále by stavby například neměly vyvolat nároky na dodatečné vybudování protihlukových opatření. „Rád bych rovněž zmínil, že kolem obslužné komunikace bude vysázeno nové stromořadí. Ploché střechy u obou objektů budou realizovány se vzrostlou zelení,“ doplnil radní pro územní plánování a rozvoj Filip Chvátal.

Lenka Gregorová

5079

reklama

Nejnovější články

Víc než šest set parkovacích míst uvnitř i venku včetně dvou desítek nabíjecích stanic pro elektromobily – to přinese vybudování parkovacího domu na Šumavské. Nyní dělníci pracují na jeho základech.

Vysoké letní teploty a nutnost drahé klimatizace jsou velkým ekonomickým výdajem na provoz budov. U starších staveb, které jsou energeticky náročnější, se tyto výdaje ještě znásobují. Stále více se tedy prosazují chytré a zároveň zelené budovy. Tomuto trendu pomáhá i tlak na udržitelnost. V mnoha zemích a regionech včetně ČR vstupují na scénu přísnější environmentální a energetické předpisy a regulace. Jedná se například o směrnici CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), která bude standardizovat reporting udržitelnosti.

Po více než deseti letech posun v projektu Čtvrť pod Hády, luxusní byty pod Kraví Horou v hodnotě několika desítek milionů korun nebo osmadvacet nových budov v rozvojovém území takzvaného Jižního centra. Brněnský realitní trh čekají velké novinky. V bytové otázce chce navíc rozvést se soukromými investory dialog i město.

Na českém fotovoltaickém trhu je obrovský přetlak. Podle odhadů odborníků na něm aktuálně působí až 800 dodavatelů, kteří se zásadně liší úrovní odbornosti, jednáním i zkušenostmi v oboru. Přitom výběr dodavatele FVE je klíčový krok, který zásadně určí ráz celé investice. Cech akumulace ve fotovoltaice (CAFT) v únoru vydal Desatero pro výběr fotovoltaiky a společnost Schlieger, jeden z historicky prvních členů CAFT, druhý bod desatera věnovaný právě výběru dodavatele dále rozvádí. Níže je pět kritérií, které jsou doporučeny při výběru dodavatele zohlednit.

reklama