Konec energošmejdů v Čechách?

Nový rok s sebou kormě proměnlivého počasí přinesl i novinky v energetickém zákoně. Ty začaly platit 1. ledna a zlepšují postavení spotřebitelů. Zákon si posvítí na zprostředkovatele nabízející nevýhodné smlouvy.

Na tuzemském trhu s energiemi se v poslední době výrazně podepisovali i takzvaní energošmejdi. O koho jde? O zprostředkovatele, kteří svými predátorskými taktikami přesvědčují spotřebitele k podepsání nevýhodných smluv. Posvítí si na ně nový zákon.

„Zprostředkovatel energií bude mít nově povinnost informovat spotřebitele o tom, že jedná pouze jako zprostředkovatel energií, nikoliv jako jejich dodavatel. Spotřebitelům by tak mělo být zřejmější se kterým článkem dodavatelského řetězce vlastně smlouvu uzavírají. Ideálně by tak měl pečlivý spotřebitel chápat riziko, kterému se uzavřením smlouvy se zprostředkovatelem, a nikoliv s dodavatelem, vystavuje,“ vysvětluje Miroslav Šperka, advokát a partner V4 Group.

Spotřebitel bude mít navíc možnost kdykoli vypovědět smlouvu se zprostředkovatelem a odvolat zmocnění k uzavření smlouvy s dodavatelem energií. Toto zmocnění bude navíc platné pouze 12 měsíců. Co to znamená v praxi? Spotřebitelé díky tomu budou moci přejít k jinému zprostředkovateli již po roce od uzavření smlouvy s tím předchozím. To jim zaručí větší flexibilitu.

„Spotřebitel bude mít také lepší přehled o tom, kdo mu bude energie reálně dodávat. Zprostředkovatel totiž bude mít nově povinnost předat spotřebiteli písemné vyhotovení smlouvy s dodavatelem nejpozději do 14 dnů od jejího uzavření nebo od zahájení dodávky energií. Spotřebitel také bude mít nově možnost vypovědět zprostředkovanou smlouvu s dodavatelem do 15 dní od zahájení dodávky,“ dodává Šperka z V4 Group.

Legislativní novinky platí od prvního dne letošního roku i pro uzavírání smluv s dodavateli napřímo. Uzavřou-li noví klienti dokument mimo pobočku jako je domov, telefonní hovor nebo třeba přes internet, bude možné bez postihu vypovědět smlouvu do 15 dní po zahájení dodávky. Další novinkou je i to, že budou moci odmítnout automatické prodloužení smlouvy, a to do dvanáctého dne před uplynutím sjednané doby jejího trvání.

„Velkým pokrokem je rovněž možnost vypovědět smlouvu bez postihu v případě, že dodavatel zvýší cenu. Rovněž je spotřebitel oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že mu skončí nájem nebo pokud prodá dům, na který jsou energie vázány.  Novinkou je také zavedení pravidla, že smlouva uzavřená na dobu delší 36 měsíců se bude považovat za smlouvu na dobu neurčitou, to znova nahrává do karet spotřebitelům, na které se tak budou vztahovat některá výhodnější zákonná ustanovení,“ doplňuje Miroslav Šperka.

Změny přinese i druhá polovina roku 2022. Účinná totiž budou rovněž ustanovení o nových požadavcích na vzdělání a praxi zprostředkovatelů, a také na povinnost jejich registrace u Energetického regulačního úřadu.

Rubrika
Lenka Gregorová

4981

reklama

Nejnovější články

Víc než šest set parkovacích míst uvnitř i venku včetně dvou desítek nabíjecích stanic pro elektromobily – to přinese vybudování parkovacího domu na Šumavské. Nyní dělníci pracují na jeho základech.

Vysoké letní teploty a nutnost drahé klimatizace jsou velkým ekonomickým výdajem na provoz budov. U starších staveb, které jsou energeticky náročnější, se tyto výdaje ještě znásobují. Stále více se tedy prosazují chytré a zároveň zelené budovy. Tomuto trendu pomáhá i tlak na udržitelnost. V mnoha zemích a regionech včetně ČR vstupují na scénu přísnější environmentální a energetické předpisy a regulace. Jedná se například o směrnici CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), která bude standardizovat reporting udržitelnosti.

Po více než deseti letech posun v projektu Čtvrť pod Hády, luxusní byty pod Kraví Horou v hodnotě několika desítek milionů korun nebo osmadvacet nových budov v rozvojovém území takzvaného Jižního centra. Brněnský realitní trh čekají velké novinky. V bytové otázce chce navíc rozvést se soukromými investory dialog i město.

Na českém fotovoltaickém trhu je obrovský přetlak. Podle odhadů odborníků na něm aktuálně působí až 800 dodavatelů, kteří se zásadně liší úrovní odbornosti, jednáním i zkušenostmi v oboru. Přitom výběr dodavatele FVE je klíčový krok, který zásadně určí ráz celé investice. Cech akumulace ve fotovoltaice (CAFT) v únoru vydal Desatero pro výběr fotovoltaiky a společnost Schlieger, jeden z historicky prvních členů CAFT, druhý bod desatera věnovaný právě výběru dodavatele dále rozvádí. Níže je pět kritérií, které jsou doporučeny při výběru dodavatele zohlednit.

reklama