Konec energošmejdů v Čechách?

Nový rok s sebou kormě proměnlivého počasí přinesl i novinky v energetickém zákoně. Ty začaly platit 1. ledna a zlepšují postavení spotřebitelů. Zákon si posvítí na zprostředkovatele nabízející nevýhodné smlouvy.

Na tuzemském trhu s energiemi se v poslední době výrazně podepisovali i takzvaní energošmejdi. O koho jde? O zprostředkovatele, kteří svými predátorskými taktikami přesvědčují spotřebitele k podepsání nevýhodných smluv. Posvítí si na ně nový zákon.

„Zprostředkovatel energií bude mít nově povinnost informovat spotřebitele o tom, že jedná pouze jako zprostředkovatel energií, nikoliv jako jejich dodavatel. Spotřebitelům by tak mělo být zřejmější se kterým článkem dodavatelského řetězce vlastně smlouvu uzavírají. Ideálně by tak měl pečlivý spotřebitel chápat riziko, kterému se uzavřením smlouvy se zprostředkovatelem, a nikoliv s dodavatelem, vystavuje,“ vysvětluje Miroslav Šperka, advokát a partner V4 Group.

Spotřebitel bude mít navíc možnost kdykoli vypovědět smlouvu se zprostředkovatelem a odvolat zmocnění k uzavření smlouvy s dodavatelem energií. Toto zmocnění bude navíc platné pouze 12 měsíců. Co to znamená v praxi? Spotřebitelé díky tomu budou moci přejít k jinému zprostředkovateli již po roce od uzavření smlouvy s tím předchozím. To jim zaručí větší flexibilitu.

„Spotřebitel bude mít také lepší přehled o tom, kdo mu bude energie reálně dodávat. Zprostředkovatel totiž bude mít nově povinnost předat spotřebiteli písemné vyhotovení smlouvy s dodavatelem nejpozději do 14 dnů od jejího uzavření nebo od zahájení dodávky energií. Spotřebitel také bude mít nově možnost vypovědět zprostředkovanou smlouvu s dodavatelem do 15 dní od zahájení dodávky,“ dodává Šperka z V4 Group.

Legislativní novinky platí od prvního dne letošního roku i pro uzavírání smluv s dodavateli napřímo. Uzavřou-li noví klienti dokument mimo pobočku jako je domov, telefonní hovor nebo třeba přes internet, bude možné bez postihu vypovědět smlouvu do 15 dní po zahájení dodávky. Další novinkou je i to, že budou moci odmítnout automatické prodloužení smlouvy, a to do dvanáctého dne před uplynutím sjednané doby jejího trvání.

„Velkým pokrokem je rovněž možnost vypovědět smlouvu bez postihu v případě, že dodavatel zvýší cenu. Rovněž je spotřebitel oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že mu skončí nájem nebo pokud prodá dům, na který jsou energie vázány.  Novinkou je také zavedení pravidla, že smlouva uzavřená na dobu delší 36 měsíců se bude považovat za smlouvu na dobu neurčitou, to znova nahrává do karet spotřebitelům, na které se tak budou vztahovat některá výhodnější zákonná ustanovení,“ doplňuje Miroslav Šperka.

Změny přinese i druhá polovina roku 2022. Účinná totiž budou rovněž ustanovení o nových požadavcích na vzdělání a praxi zprostředkovatelů, a také na povinnost jejich registrace u Energetického regulačního úřadu.

Rubrika
Lenka Gregorová

4981

reklama

Nejnovější články

Čtyři byty, které jsou momentálně ve správě městské části Brno-střed, budou v průběhu dubna nabídnuty zájemcům o koupi formou aukce na adrese drazby-brno.cz.

Brněnský realitní trh s nemovitostmi zamrzl. Potvrdil to i čtvrtý kvartál loňského roku. „Ačkoliv byl z tohoto pohledu o trochu úspěšnější než ten předchozí, návrat k číslům před vypuknutím konfliktu na Ukrajině je zatím v nedohlednu. Dobře to ilustruje skutečnost, že se v lednu loňského roku prodalo více bytů než za celé druhé pololetí dohromady,“ říká Dalibor Lamka, výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Trikaya.

Po avizovaném rozšíření do jižní části Evropy přichází developerská společnost DOMOPLAN s konkrétním rezidenčním projektem. Na předměstí chorvatského Záhřebu v rozvíjející se oblasti Samobor vybuduje šest prémiových vilových domů s celkem 100 byty. Součástí projektu, který bude částečně energeticky soběstačný, je také zelený park a dětské hřiště. Začít stavět DOMOPLAN plánuje v prvním čtvrtletí příštího roku, hotovo by mělo být ve druhé půlce roku 2025. 

Současné stavebnictví a realitní trh se musejí potýkat s nebývalým množstvím problémů a výzev vyplývajících nejen ze současné zhoršující se geopolitické a ekonomické situace, ale i z klimatických změn. Ochlazení sektoru je patrné také v Brně. Nejen do zdejší bytové otázky, ale i fungování města celkově, se navíc výrazně promítá chybějící nový územní plán, suburbanizace, nedostatečná infrastruktura a dlouhé povolovací procesy.

reklama