Jaselská kasárna ožijí. Bude se tu stavět

Místo, které dlouho chátralo a bylo předmětem soudních sporů, Brňané znají například z oblíbeného seriálu Četnické humoresky. Nyní v bývalých Jaselských kasárnách opět zavládne čilý ruch. Soukromý investor tu plánuje zahájit bytovou výstavbu, podle jeho plánů v lokalitě vyroste 13 domů.

Rezidenční park Štefánikova. Tak se bude jmenovat novostavba bytových domů na ploše vymezené ulicemi Staňkovou a Štefánikovou a po obou stranách prodloužené ulice Dělostřelecké. „Těší mě, že se po letech, kdy bylo dané území zablokováno soudními spory, situace vyřešila. Věřím, že se v následujících letech tento zanedbaný brownfield u městské třídy promění v atraktivní lokalitu a doplní tak stávající zástavbu,“ sdělil radní pro oblast územního plánování
a rozvoje Filip Chvátal.

Stavět by se tu mělo ve dvou etapách, z nichž je každá navržena jako samostatný polouzavřený městský blok, který bude mít společné podzemní podlaží a technické zázemí. Kromě zhruba 530 bytových jednotek v lokalitě bývalých Jaselských kasáren vzniknou také obchodní jednotky, mateřská škola a více než 700 odstavných a parkovacích míst.

V etapě A plánuje developer vystavět 5 domů, ve kterých se bude nacházet zhruba 220 bytových jednotek. Další možnosti bydlení nabídne novým obyvatelům etapa B, během níž v místě přibude dalších 8 domů s přibližně 310 byty.

Aktivní život si žádá i prostor pro relaxaci. Ta bude možná v obou vnitroblocích, které budou osázeny zelení a pro děti zde budou nainstalovány herní prvky, přibude i mobiliář.

Projekt řeší nejen samotnou stavbu, ale i potřebné dopravní napojení a propojení pro pěší či cyklisty. „Součástí dopravního řešení bude propojení ulic Štefánikovy a Staňkovy, a to ve stopě rezervy pro plánovanou tramvajovou trať. Nové propojení změní dvě stávající stykové křižovatky (Štefánikova x Šumavská; Staňkova x Dělostřelecká) na křižovatky průsečné. Pěší propojení skrze území bude zajištěno podélnými chodníky navazujícími na nynější pěší trasy. Opatření pro cyklisty budou realizována v uličních profilech Štefánikovy a Staňkovy. Ve směru z východu na západ budou cyklisté jezdit prodloužením ulice Dělostřelecké, a to v návaznosti na budoucí vznik tramvajové smyčky,“ doplnil Filip Chvátal.

Soukromý investor požádal v prosinci město o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby. Co se týče funkční regulativy ploch a řešení kapacity v mateřských školách, je záměr podle Chvátala souladu s koncepcí územního rozvoje města. To má však i některé požadavky.

„Zpracovatel dokumentace by měl zohlednit hlukové podmínky panující v okolí i se zřetelem k rozvoji této lokality, kdy v blízkosti staveb povede tramvajová trať. Především se chceme vyvarovat toho, aby zde vznikla dodatečná protihluková opatření. Dále požadujeme zachování prostupnosti území pro pěší, výsadbu stromořadí, doplnění veřejné zeleně a v dalším stupni dokumentace navržení cykloopatření v ulici Dělostřelecké,“ uzavřel Filip Chvátal.

Lenka Gregorová

4685

reklama

Nejnovější články

Čtyři byty, které jsou momentálně ve správě městské části Brno-střed, budou v průběhu dubna nabídnuty zájemcům o koupi formou aukce na adrese drazby-brno.cz.

Brněnský realitní trh s nemovitostmi zamrzl. Potvrdil to i čtvrtý kvartál loňského roku. „Ačkoliv byl z tohoto pohledu o trochu úspěšnější než ten předchozí, návrat k číslům před vypuknutím konfliktu na Ukrajině je zatím v nedohlednu. Dobře to ilustruje skutečnost, že se v lednu loňského roku prodalo více bytů než za celé druhé pololetí dohromady,“ říká Dalibor Lamka, výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Trikaya.

Po avizovaném rozšíření do jižní části Evropy přichází developerská společnost DOMOPLAN s konkrétním rezidenčním projektem. Na předměstí chorvatského Záhřebu v rozvíjející se oblasti Samobor vybuduje šest prémiových vilových domů s celkem 100 byty. Součástí projektu, který bude částečně energeticky soběstačný, je také zelený park a dětské hřiště. Začít stavět DOMOPLAN plánuje v prvním čtvrtletí příštího roku, hotovo by mělo být ve druhé půlce roku 2025. 

Současné stavebnictví a realitní trh se musejí potýkat s nebývalým množstvím problémů a výzev vyplývajících nejen ze současné zhoršující se geopolitické a ekonomické situace, ale i z klimatických změn. Ochlazení sektoru je patrné také v Brně. Nejen do zdejší bytové otázky, ale i fungování města celkově, se navíc výrazně promítá chybějící nový územní plán, suburbanizace, nedostatečná infrastruktura a dlouhé povolovací procesy.

reklama