Jaselská kasárna ožijí. Bude se tu stavět

Místo, které dlouho chátralo a bylo předmětem soudních sporů, Brňané znají například z oblíbeného seriálu Četnické humoresky. Nyní v bývalých Jaselských kasárnách opět zavládne čilý ruch. Soukromý investor tu plánuje zahájit bytovou výstavbu, podle jeho plánů v lokalitě vyroste 13 domů.

Rezidenční park Štefánikova. Tak se bude jmenovat novostavba bytových domů na ploše vymezené ulicemi Staňkovou a Štefánikovou a po obou stranách prodloužené ulice Dělostřelecké. „Těší mě, že se po letech, kdy bylo dané území zablokováno soudními spory, situace vyřešila. Věřím, že se v následujících letech tento zanedbaný brownfield u městské třídy promění v atraktivní lokalitu a doplní tak stávající zástavbu,“ sdělil radní pro oblast územního plánování
a rozvoje Filip Chvátal.

Stavět by se tu mělo ve dvou etapách, z nichž je každá navržena jako samostatný polouzavřený městský blok, který bude mít společné podzemní podlaží a technické zázemí. Kromě zhruba 530 bytových jednotek v lokalitě bývalých Jaselských kasáren vzniknou také obchodní jednotky, mateřská škola a více než 700 odstavných a parkovacích míst.

V etapě A plánuje developer vystavět 5 domů, ve kterých se bude nacházet zhruba 220 bytových jednotek. Další možnosti bydlení nabídne novým obyvatelům etapa B, během níž v místě přibude dalších 8 domů s přibližně 310 byty.

Aktivní život si žádá i prostor pro relaxaci. Ta bude možná v obou vnitroblocích, které budou osázeny zelení a pro děti zde budou nainstalovány herní prvky, přibude i mobiliář.

Projekt řeší nejen samotnou stavbu, ale i potřebné dopravní napojení a propojení pro pěší či cyklisty. „Součástí dopravního řešení bude propojení ulic Štefánikovy a Staňkovy, a to ve stopě rezervy pro plánovanou tramvajovou trať. Nové propojení změní dvě stávající stykové křižovatky (Štefánikova x Šumavská; Staňkova x Dělostřelecká) na křižovatky průsečné. Pěší propojení skrze území bude zajištěno podélnými chodníky navazujícími na nynější pěší trasy. Opatření pro cyklisty budou realizována v uličních profilech Štefánikovy a Staňkovy. Ve směru z východu na západ budou cyklisté jezdit prodloužením ulice Dělostřelecké, a to v návaznosti na budoucí vznik tramvajové smyčky,“ doplnil Filip Chvátal.

Soukromý investor požádal v prosinci město o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby. Co se týče funkční regulativy ploch a řešení kapacity v mateřských školách, je záměr podle Chvátala souladu s koncepcí územního rozvoje města. To má však i některé požadavky.

„Zpracovatel dokumentace by měl zohlednit hlukové podmínky panující v okolí i se zřetelem k rozvoji této lokality, kdy v blízkosti staveb povede tramvajová trať. Především se chceme vyvarovat toho, aby zde vznikla dodatečná protihluková opatření. Dále požadujeme zachování prostupnosti území pro pěší, výsadbu stromořadí, doplnění veřejné zeleně a v dalším stupni dokumentace navržení cykloopatření v ulici Dělostřelecké,“ uzavřel Filip Chvátal.

Lenka Gregorová

4685

reklama

Nejnovější články

Developeři zažívají v současné turbulentní době náročné časy. Stavební materiály jsou těžko k sehnání, jejich cena je nejistá, a dělnické profese mnohdy nepatří k těm nejatraktivnějším. Investoři proto neví, za kolik postaví mnohdy již prodané byty. I přesto se v Brně hojně staví.

Žádný prodaný byt v samotném centru jihomoravské metropole a překvapivé přesměrování zájmu kupců do čtvrtí Staré Brno a Bystrc, kde se prodalo nejvíc nových bytů. Tak vypadalo třetí čtvrtletí letošního roku ve městě pod Špilberkem. Prodeje bytů se tu propadly na historické minimum.

V krajských městech rychle ubývají nemovitosti k pronájmu s rozlohou nad 70 m2. Problém by to mohl být zejména pro studenty, kteří je využívají ke sdílenému bydlení. Hledání vhodného pronájmu by tak neměli nechávat až na září. Podle dat společnosti GarantovanyNajem.cz je pokles bytů o této rozloze oproti minulému roku i v řádech vyšších desítek procent. V Praze pozorují pokles o 54 %, v Brně pak o 30 %. Klesající nabídka nadále zvyšuje ceny pronájmů. Meziročně se v Česku podle portálu Realitymix.cz zvýšila průměrná cena pronájmu za 1 m2 o takřka 11 %.

Množství bytů, rodinných domů i pozemků k prodeji je v České republice nejvíce za posledních 8 let. Podle statistik společnosti GarantovanyNajem.cz se nabídka v Brně za uplynulých 8 měsíců zvýšila o 86 %, v Praze pak o 16 %. Prodávaných nemovitostí bude podle odborníků na trh realit z GarantovanyNajem.cz v následujících měsících ještě významně přibývat. 

reklama