Jaselská kasárna ožijí. Bude se tu stavět

Místo, které dlouho chátralo a bylo předmětem soudních sporů, Brňané znají například z oblíbeného seriálu Četnické humoresky. Nyní v bývalých Jaselských kasárnách opět zavládne čilý ruch. Soukromý investor tu plánuje zahájit bytovou výstavbu, podle jeho plánů v lokalitě vyroste 13 domů.

Rezidenční park Štefánikova. Tak se bude jmenovat novostavba bytových domů na ploše vymezené ulicemi Staňkovou a Štefánikovou a po obou stranách prodloužené ulice Dělostřelecké. „Těší mě, že se po letech, kdy bylo dané území zablokováno soudními spory, situace vyřešila. Věřím, že se v následujících letech tento zanedbaný brownfield u městské třídy promění v atraktivní lokalitu a doplní tak stávající zástavbu,“ sdělil radní pro oblast územního plánování
a rozvoje Filip Chvátal.

Stavět by se tu mělo ve dvou etapách, z nichž je každá navržena jako samostatný polouzavřený městský blok, který bude mít společné podzemní podlaží a technické zázemí. Kromě zhruba 530 bytových jednotek v lokalitě bývalých Jaselských kasáren vzniknou také obchodní jednotky, mateřská škola a více než 700 odstavných a parkovacích míst.

V etapě A plánuje developer vystavět 5 domů, ve kterých se bude nacházet zhruba 220 bytových jednotek. Další možnosti bydlení nabídne novým obyvatelům etapa B, během níž v místě přibude dalších 8 domů s přibližně 310 byty.

Aktivní život si žádá i prostor pro relaxaci. Ta bude možná v obou vnitroblocích, které budou osázeny zelení a pro děti zde budou nainstalovány herní prvky, přibude i mobiliář.

Projekt řeší nejen samotnou stavbu, ale i potřebné dopravní napojení a propojení pro pěší či cyklisty. „Součástí dopravního řešení bude propojení ulic Štefánikovy a Staňkovy, a to ve stopě rezervy pro plánovanou tramvajovou trať. Nové propojení změní dvě stávající stykové křižovatky (Štefánikova x Šumavská; Staňkova x Dělostřelecká) na křižovatky průsečné. Pěší propojení skrze území bude zajištěno podélnými chodníky navazujícími na nynější pěší trasy. Opatření pro cyklisty budou realizována v uličních profilech Štefánikovy a Staňkovy. Ve směru z východu na západ budou cyklisté jezdit prodloužením ulice Dělostřelecké, a to v návaznosti na budoucí vznik tramvajové smyčky,“ doplnil Filip Chvátal.

Soukromý investor požádal v prosinci město o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby. Co se týče funkční regulativy ploch a řešení kapacity v mateřských školách, je záměr podle Chvátala souladu s koncepcí územního rozvoje města. To má však i některé požadavky.

„Zpracovatel dokumentace by měl zohlednit hlukové podmínky panující v okolí i se zřetelem k rozvoji této lokality, kdy v blízkosti staveb povede tramvajová trať. Především se chceme vyvarovat toho, aby zde vznikla dodatečná protihluková opatření. Dále požadujeme zachování prostupnosti území pro pěší, výsadbu stromořadí, doplnění veřejné zeleně a v dalším stupni dokumentace navržení cykloopatření v ulici Dělostřelecké,“ uzavřel Filip Chvátal.

Lenka Gregorová

4685

reklama

Nejnovější články

Již příští rok by se mělo v katastrálním území brněnských Židenic začít stavět. Novým obyvatelům by tu nejpozději od roku 2029 mělo být k dispozici až 300 bytových jednotek. Na projektu bude spolupracovat město se soukromým investorem.

Přejete si doma udržet i během nejchladnějších měsíců roku příznivé klima, vyhnout se plísním a zároveň ušetřit na vytápění? Máte-li plastová okna, řešení je snadné. Nastavte je do zimního režimu. Poradíme vám, jak na to.

Svou novou trvalou adresu by mohli v budoucnu najít mnozí Brňané na severovýchodním okraj jihomoravské metropole v Líšni. Na pozemcích při ulici Holzově totiž město plánuje novou výstavbu. Nejprve je však potřebné zpracovat územní studii, která podrobněji přiblíží rozvoj této lokality.

Zvyšování cen nemovitostí se nevyhnulo ani druhé polovině minulého roku. Například v loňském třetím čtvrtletí zdražily domy a byty meziročně o výrazných 22 %. Vyplývá to z Indexu cen nemovitostí vydávaném Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Jaké jsou důvody rychlého růstu?

reklama