Jaselská kasárna ožijí. Bude se tu stavět

Místo, které dlouho chátralo a bylo předmětem soudních sporů, Brňané znají například z oblíbeného seriálu Četnické humoresky. Nyní v bývalých Jaselských kasárnách opět zavládne čilý ruch. Soukromý investor tu plánuje zahájit bytovou výstavbu, podle jeho plánů v lokalitě vyroste 13 domů.

Rezidenční park Štefánikova. Tak se bude jmenovat novostavba bytových domů na ploše vymezené ulicemi Staňkovou a Štefánikovou a po obou stranách prodloužené ulice Dělostřelecké. „Těší mě, že se po letech, kdy bylo dané území zablokováno soudními spory, situace vyřešila. Věřím, že se v následujících letech tento zanedbaný brownfield u městské třídy promění v atraktivní lokalitu a doplní tak stávající zástavbu,“ sdělil radní pro oblast územního plánování
a rozvoje Filip Chvátal.

Stavět by se tu mělo ve dvou etapách, z nichž je každá navržena jako samostatný polouzavřený městský blok, který bude mít společné podzemní podlaží a technické zázemí. Kromě zhruba 530 bytových jednotek v lokalitě bývalých Jaselských kasáren vzniknou také obchodní jednotky, mateřská škola a více než 700 odstavných a parkovacích míst.

V etapě A plánuje developer vystavět 5 domů, ve kterých se bude nacházet zhruba 220 bytových jednotek. Další možnosti bydlení nabídne novým obyvatelům etapa B, během níž v místě přibude dalších 8 domů s přibližně 310 byty.

Aktivní život si žádá i prostor pro relaxaci. Ta bude možná v obou vnitroblocích, které budou osázeny zelení a pro děti zde budou nainstalovány herní prvky, přibude i mobiliář.

Projekt řeší nejen samotnou stavbu, ale i potřebné dopravní napojení a propojení pro pěší či cyklisty. „Součástí dopravního řešení bude propojení ulic Štefánikovy a Staňkovy, a to ve stopě rezervy pro plánovanou tramvajovou trať. Nové propojení změní dvě stávající stykové křižovatky (Štefánikova x Šumavská; Staňkova x Dělostřelecká) na křižovatky průsečné. Pěší propojení skrze území bude zajištěno podélnými chodníky navazujícími na nynější pěší trasy. Opatření pro cyklisty budou realizována v uličních profilech Štefánikovy a Staňkovy. Ve směru z východu na západ budou cyklisté jezdit prodloužením ulice Dělostřelecké, a to v návaznosti na budoucí vznik tramvajové smyčky,“ doplnil Filip Chvátal.

Soukromý investor požádal v prosinci město o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby. Co se týče funkční regulativy ploch a řešení kapacity v mateřských školách, je záměr podle Chvátala souladu s koncepcí územního rozvoje města. To má však i některé požadavky.

„Zpracovatel dokumentace by měl zohlednit hlukové podmínky panující v okolí i se zřetelem k rozvoji této lokality, kdy v blízkosti staveb povede tramvajová trať. Především se chceme vyvarovat toho, aby zde vznikla dodatečná protihluková opatření. Dále požadujeme zachování prostupnosti území pro pěší, výsadbu stromořadí, doplnění veřejné zeleně a v dalším stupni dokumentace navržení cykloopatření v ulici Dělostřelecké,“ uzavřel Filip Chvátal.

Lenka Gregorová

4685

reklama

Nejnovější články

V uplynulém roce se na brněnském trhu prodalo nejméně novostaveb za poslední dekádu jeho sledování. Celkem 535 bytů v hodnotě 3,6 miliardy korun. Ceny přesto v průběhu roku neklesly a drží se na úrovni 130 000 Kč za metr čtvereční podlahové plochy. Prodejci hlásí oživení trhu, které nastalo v druhé polovině roku. V novém roce odborníci očekávají zlevnění úvěrů, růst poptávky i mírný růst cen, a to jak u starších, tak nových bytů. Údaje vyplývají z pravidelné analýzy brněnského trhu novostaveb, kterou připravuje společnost IMPERA styl.

Zásadní proměna čeká druhé nejvytíženější nádraží v Brně. Železniční stanice Královo Pole projde masivní rekonstrukcí, která přinese komfortnější cestování díky nové hale i přestavěnému kolejišti. Všechna nástupiště budou bezbariérová a nynější podchod se prodlouží až na ulici Myslínovu. Hotovo má být zhruba za dva roky.

Víc než šest set parkovacích míst uvnitř i venku včetně dvou desítek nabíjecích stanic pro elektromobily – to přinese vybudování parkovacího domu na Šumavské. Nyní dělníci pracují na jeho základech.

Vysoké letní teploty a nutnost drahé klimatizace jsou velkým ekonomickým výdajem na provoz budov. U starších staveb, které jsou energeticky náročnější, se tyto výdaje ještě znásobují. Stále více se tedy prosazují chytré a zároveň zelené budovy. Tomuto trendu pomáhá i tlak na udržitelnost. V mnoha zemích a regionech včetně ČR vstupují na scénu přísnější environmentální a energetické předpisy a regulace. Jedná se například o směrnici CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), která bude standardizovat reporting udržitelnosti.

reklama