Prodej souboru pozemků o CP 5838 m2 z majetku dl. KOMISTAVO, obec Zaječí, okres Břeclav

Typ nabídky
Prodej
Typ nemovitosti
Pozemky
Typ konstrukce
neuvedeno
Obytná plocha
5838 m²
Zastavěná plocha
0 m²
Podtyp pozemku
stavební (komerční)
Vlastnictví
neuvedeno
Stav nemovitosti
neuvedeno
Vybavení
neuvedeno
Vytápění
neuvedeno
Adresa

Hlavní
Zaječí 691 05
Česko

Okres
Břeclav
Cena
6250000 Kč
za nemovitost

Prodej souboru pozemků o CP 5838 m2 - ost.plocha a zastavěná plocha , z majetku dl. KOMISTAVO, obec Zaječí, okres Břeclav na www.verejnedrazby.cz/A6807.
Předmětem prodeje je
pozemek parc.č. St.730, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, výroba pozemek parc.č. St.854, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, výroba pozemek parc.č. 5888/2, ostatní plocha
pozemek parc.č. 5888/5, ostatní plocha
pozemek parc.č. 5888/6, ostatní plocha
pozemek parc.č. 5888/7, ostatní plocha
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1944 pro katastrální území Zaječí, obec Zaječí, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Břeclav, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.
Uvedené pozemky slouží v současné době jako odstavná a parkovací plocha pro osobní a nákladní vozidla. K pozemku je dovedena voda, kanalizace a el. přípojka 230/400V.
Dle platného Územního plánu obce pozemky spadají do ploch VS (tj. plochy výroby a skladování). Informace o Územním plánu této lokality jsou zveřejněny níže pod popisem aukce v souborech pdf.
Prodávající prohlašuje, že k tíži pozemku parc.č. 5888/6 je zřízeno věcné břemeno cesty ve prospěch pozemku parc.č.5888/1. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají.
Prodávající prohlašuje, že na předmět prodeje je uzavřena Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání se společností Malík Transport s.r.o., IČ 290 18 498 ze dne 1.2.2022, doba trvání smlouvy je do okamžiku zpeněžení předmětu nájmu.
Poloha : GPS 48.8678806N, 16.7611094E
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 45 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. zajištěným věřitelem, uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy. Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěných věřitelů.
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají.
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Máte zájem o bližší informace?

7053

Magazín
Nejnovější články

Developeři zažívají v současné turbulentní době náročné časy. Stavební materiály jsou těžko k sehnání, jejich cena je nejistá, a dělnické profese mnohdy nepatří k těm nejatraktivnějším. Investoři proto neví, za kolik postaví mnohdy již prodané byty. I přesto se v Brně hojně staví.

Žádný prodaný byt v samotném centru jihomoravské metropole a překvapivé přesměrování zájmu kupců do čtvrtí Staré Brno a Bystrc, kde se prodalo nejvíc nových bytů. Tak vypadalo třetí čtvrtletí letošního roku ve městě pod Špilberkem. Prodeje bytů se tu propadly na historické minimum.

V krajských městech rychle ubývají nemovitosti k pronájmu s rozlohou nad 70 m2. Problém by to mohl být zejména pro studenty, kteří je využívají ke sdílenému bydlení. Hledání vhodného pronájmu by tak neměli nechávat až na září. Podle dat společnosti GarantovanyNajem.cz je pokles bytů o této rozloze oproti minulému roku i v řádech vyšších desítek procent. V Praze pozorují pokles o 54 %, v Brně pak o 30 %. Klesající nabídka nadále zvyšuje ceny pronájmů. Meziročně se v Česku podle portálu Realitymix.cz zvýšila průměrná cena pronájmu za 1 m2 o takřka 11 %.

Množství bytů, rodinných domů i pozemků k prodeji je v České republice nejvíce za posledních 8 let. Podle statistik společnosti GarantovanyNajem.cz se nabídka v Brně za uplynulých 8 měsíců zvýšila o 86 %, v Praze pak o 16 %. Prodávaných nemovitostí bude podle odborníků na trh realit z GarantovanyNajem.cz v následujících měsících ještě významně přibývat. 

Druhé čtvrtletí přineslo výrazný propad v počtu prodaných bytů v Brně. Kupce našlo pouze 161 nových bytů, nejméně od začátku roku 2018. Průměrná nabídková cena za metr čtvereční přitom oproti předchozím obdobím vzrostla výrazněji, a to na 127 200 Kč. Byť se mezikvartálně jedná pouze o drobný nárůst, meziročně šly nabídkové ceny nahoru o více než 12,5 %. U prodaných jednotek je pak nárůst ještě výraznější. Z městských částí se těžiště prodejů nových bytů přesunulo do centra města, do čela se dostala čtvrť Veveří. 

Téměř padesát let se tu neodehrály žádné stavební úpravy, nyní čeká objekt, ve kterém sídlí Divadlo Bolka Polívky a Univerzitní kino Scala, rekonstrukce. Počátkem března schválili brněnští radní zahájením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci a další služby související s rekonstrukcí budovy. Předpokládané náklady přesáhnou 65 milionů.