Prodej pozemků, ostatní plocha - jiná plocha; o celkové výměře: 25.607 m2, obec Mikulov, Jihomoravský kraj

Typ nabídky
Prodej
Typ nemovitosti
Pozemky
Typ konstrukce
neuvedeno
Obytná plocha
25607 m²
Zastavěná plocha
0 m²
Podtyp pozemku
jiné
Vlastnictví
neuvedeno
Stav nemovitosti
neuvedeno
Vybavení
neuvedeno
Vytápění
neuvedeno
Adresa

Mikulov 69201
Česko

Okres
Břeclav
Cena
1050000 Kč
za nemovitost

Předmětem prodeje je soubor pozemků, ostatní plocha - jiná plocha; o celkové výměře: 25.607 m2, obec Mikulov, Jihomoravský kraj. Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A6319
Předmětem dražby jsou nemovité věci ( dále vše též jen jako " předmět dražby"), a to :
- pozemek parc.č. 8506, ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemek parc.č. 8523, ostatní plocha, jiná plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4040 pro katastrální území Mikulov na Moravě, obec Mikulov, vedeno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Břeclav, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.
Pozemky se nacházejí při okraji obce Mikulov a jsou užívány jako zemědělské pozemky. Poloha pozemků je v části obce, která je stavebně nesrostlá s její sídelní částí a charakter okolí odpovídá průmyslové oblasti. Pozemky jsou bez oplocení. Samotné pozemky jsou mírně svažité, nacházejí se v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti je zeleň v podobě lesů a luk.
Přístup: přes pozemek parc. č. 8439; pozemek parc. č. 8589 a pozemek parc. č. 8588; všechny pozemky ve vlastnictví obce Mikulov
UPOZORNĚNÍ: Jedná se o dražbu z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení sp. zn. KSBR 52 INS 18875/2014.
UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.
UPOZORNĚNÍ: Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se kupující domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Máte zájem o bližší informace?

4839

Magazín
Nejnovější články

Již příští rok by se mělo v katastrálním území brněnských Židenic začít stavět. Novým obyvatelům by tu nejpozději od roku 2029 mělo být k dispozici až 300 bytových jednotek. Na projektu bude spolupracovat město se soukromým investorem.

Přejete si doma udržet i během nejchladnějších měsíců roku příznivé klima, vyhnout se plísním a zároveň ušetřit na vytápění? Máte-li plastová okna, řešení je snadné. Nastavte je do zimního režimu. Poradíme vám, jak na to.

Svou novou trvalou adresu by mohli v budoucnu najít mnozí Brňané na severovýchodním okraj jihomoravské metropole v Líšni. Na pozemcích při ulici Holzově totiž město plánuje novou výstavbu. Nejprve je však potřebné zpracovat územní studii, která podrobněji přiblíží rozvoj této lokality.

Zvyšování cen nemovitostí se nevyhnulo ani druhé polovině minulého roku. Například v loňském třetím čtvrtletí zdražily domy a byty meziročně o výrazných 22 %. Vyplývá to z Indexu cen nemovitostí vydávaném Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Jaké jsou důvody rychlého růstu?

Nakupovat sem chodí obyvatelé z okolí, ale i ti, kdo do Brna přijíždějí ze směru od hlavního města našeho rakouského souseda. Nyní se obchodní centrum mezi ulicemi Vídeňská, Strážní a Vsetínská rozroste. V rámci přístavby plánuje soukromý investor například také stavbu bytového domu či polyfunkční budovy s 11 patry.

Do popředí zájmu Čechů se v posledních dvou letech dostaly rodinné domy. V kurzu jsou dvoj- a trojdomy, které představují finančně přijatelnější alternativu. Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?