Ve Štýřicích investor chystá přístavbu obchodního centra i nový bytový dům

Nakupovat sem chodí obyvatelé z okolí, ale i ti, kdo do Brna přijíždějí ze směru od hlavního města našeho rakouského souseda. Nyní se obchodní centrum mezi ulicemi Vídeňská, Strážní a Vsetínská rozroste. V rámci přístavby plánuje soukromý investor například také stavbu bytového domu či polyfunkční budovy s 11 patry.

Ve Štýřicích by mělo nově vzniknout 1910 m² komerčních ploch, 5425 m² kanceláří a 63 bytových jednotek. V rámci chystaného projektu v místě vyrostou rovněž nové objekty. Na nároží ulic Vídeňská a Strážní plánuje developer postavit polyfunkční objekt s 11 patry, druhá, šestipodlažní, budova bude umístěná na nároží ulic Strážní a Vsetínská. Doplní je bytový dům, který by měl vzniknout na severovýchodní straně řešeného území.

Novinek se dočká také obchodní centrum, na jeho nástavbě by mělo vyrůst hřiště se zázemím. Plány v neposlední řadě počítají také s přístavbou parkovacího podlaží a veřejného prostranství, které vznikne mezi obchodním centrem a prvními dvěma zmiňovanými budovami. 

Záměr soukromého investora respektuje funkční a prostorové regulativy dotčených ploch a je tedy v souladu s koncepcí územního rozvoje města. To však po developerovi požaduje, aby s ním před vydáním územního rozhodnutí uzavřel smlouvu o spolupráci vyplývající z dokumentu Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna.

Ta by měla vyřešit záruky za vybudování, budoucí vlastnictví a správu zpevněných ploch, které budou součástí veřejného prostranství, vedení veřejného osvětlení a veřejné zeleně.

„Záměr je vhodným doplněním funkce bydlení a nového veřejného prostranství včetně nových obchodních prostor a průchodů ve vnitřním městě hned vedle zastávky MHD. Podmínkou jsou i nové výsadby zeleně a zelené střechy,“ popsal radní pro územní plánování a rozvoj města Brna Filip Chvátal. 

Lenka Gregorová

4815

reklama

Nejnovější články

Čtyři byty, které jsou momentálně ve správě městské části Brno-střed, budou v průběhu dubna nabídnuty zájemcům o koupi formou aukce na adrese drazby-brno.cz.

Brněnský realitní trh s nemovitostmi zamrzl. Potvrdil to i čtvrtý kvartál loňského roku. „Ačkoliv byl z tohoto pohledu o trochu úspěšnější než ten předchozí, návrat k číslům před vypuknutím konfliktu na Ukrajině je zatím v nedohlednu. Dobře to ilustruje skutečnost, že se v lednu loňského roku prodalo více bytů než za celé druhé pololetí dohromady,“ říká Dalibor Lamka, výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Trikaya.

Po avizovaném rozšíření do jižní části Evropy přichází developerská společnost DOMOPLAN s konkrétním rezidenčním projektem. Na předměstí chorvatského Záhřebu v rozvíjející se oblasti Samobor vybuduje šest prémiových vilových domů s celkem 100 byty. Součástí projektu, který bude částečně energeticky soběstačný, je také zelený park a dětské hřiště. Začít stavět DOMOPLAN plánuje v prvním čtvrtletí příštího roku, hotovo by mělo být ve druhé půlce roku 2025. 

Současné stavebnictví a realitní trh se musejí potýkat s nebývalým množstvím problémů a výzev vyplývajících nejen ze současné zhoršující se geopolitické a ekonomické situace, ale i z klimatických změn. Ochlazení sektoru je patrné také v Brně. Nejen do zdejší bytové otázky, ale i fungování města celkově, se navíc výrazně promítá chybějící nový územní plán, suburbanizace, nedostatečná infrastruktura a dlouhé povolovací procesy.

reklama