Ve Štýřicích investor chystá přístavbu obchodního centra i nový bytový dům

Nakupovat sem chodí obyvatelé z okolí, ale i ti, kdo do Brna přijíždějí ze směru od hlavního města našeho rakouského souseda. Nyní se obchodní centrum mezi ulicemi Vídeňská, Strážní a Vsetínská rozroste. V rámci přístavby plánuje soukromý investor například také stavbu bytového domu či polyfunkční budovy s 11 patry.

Ve Štýřicích by mělo nově vzniknout 1910 m² komerčních ploch, 5425 m² kanceláří a 63 bytových jednotek. V rámci chystaného projektu v místě vyrostou rovněž nové objekty. Na nároží ulic Vídeňská a Strážní plánuje developer postavit polyfunkční objekt s 11 patry, druhá, šestipodlažní, budova bude umístěná na nároží ulic Strážní a Vsetínská. Doplní je bytový dům, který by měl vzniknout na severovýchodní straně řešeného území.

Novinek se dočká také obchodní centrum, na jeho nástavbě by mělo vyrůst hřiště se zázemím. Plány v neposlední řadě počítají také s přístavbou parkovacího podlaží a veřejného prostranství, které vznikne mezi obchodním centrem a prvními dvěma zmiňovanými budovami. 

Záměr soukromého investora respektuje funkční a prostorové regulativy dotčených ploch a je tedy v souladu s koncepcí územního rozvoje města. To však po developerovi požaduje, aby s ním před vydáním územního rozhodnutí uzavřel smlouvu o spolupráci vyplývající z dokumentu Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna.

Ta by měla vyřešit záruky za vybudování, budoucí vlastnictví a správu zpevněných ploch, které budou součástí veřejného prostranství, vedení veřejného osvětlení a veřejné zeleně.

„Záměr je vhodným doplněním funkce bydlení a nového veřejného prostranství včetně nových obchodních prostor a průchodů ve vnitřním městě hned vedle zastávky MHD. Podmínkou jsou i nové výsadby zeleně a zelené střechy,“ popsal radní pro územní plánování a rozvoj města Brna Filip Chvátal. 

Lenka Gregorová

4815

reklama

Nejnovější články

Víc než šest set parkovacích míst uvnitř i venku včetně dvou desítek nabíjecích stanic pro elektromobily – to přinese vybudování parkovacího domu na Šumavské. Nyní dělníci pracují na jeho základech.

Vysoké letní teploty a nutnost drahé klimatizace jsou velkým ekonomickým výdajem na provoz budov. U starších staveb, které jsou energeticky náročnější, se tyto výdaje ještě znásobují. Stále více se tedy prosazují chytré a zároveň zelené budovy. Tomuto trendu pomáhá i tlak na udržitelnost. V mnoha zemích a regionech včetně ČR vstupují na scénu přísnější environmentální a energetické předpisy a regulace. Jedná se například o směrnici CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), která bude standardizovat reporting udržitelnosti.

Po více než deseti letech posun v projektu Čtvrť pod Hády, luxusní byty pod Kraví Horou v hodnotě několika desítek milionů korun nebo osmadvacet nových budov v rozvojovém území takzvaného Jižního centra. Brněnský realitní trh čekají velké novinky. V bytové otázce chce navíc rozvést se soukromými investory dialog i město.

Na českém fotovoltaickém trhu je obrovský přetlak. Podle odhadů odborníků na něm aktuálně působí až 800 dodavatelů, kteří se zásadně liší úrovní odbornosti, jednáním i zkušenostmi v oboru. Přitom výběr dodavatele FVE je klíčový krok, který zásadně určí ráz celé investice. Cech akumulace ve fotovoltaice (CAFT) v únoru vydal Desatero pro výběr fotovoltaiky a společnost Schlieger, jeden z historicky prvních členů CAFT, druhý bod desatera věnovaný právě výběru dodavatele dále rozvádí. Níže je pět kritérií, které jsou doporučeny při výběru dodavatele zohlednit.

reklama