Prostor před budovou univerzity na Poříčí se promění

Nově vysázené stromy, zastíněné pódium či pítko pro ptáky. Trojúhelníkové prostranství před sídlem Pedagogické fakulty MU na Poříčí dostane novou podobu. Rekonstruovat se tu budou například i kolmá parkovací stání.

„V současné době je prostor před pedagogickou fakultou nedořešený a pro chodce i řidiče, kteří zde parkují, není přívětivý. Cílem je proměnit tento prostor tak, aby sloužil pro krátkodobý odpočinek kolemjdoucích, například z blízkých fakult vysokých škol, nebo cyklistů, kteří jezdí na blízké stezce podél Svratky. V rámci revitalizace zde dojde k úpravám, které povedou k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou, a na vhodných místech zde budou vysázeny stromy. Plánujeme tu i nainstalovat pítko pro ptáky a zastíněné dřevěné pódium, které bude sloužit k odpočinku,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Investiční záměr na revitalizaci veřejného prostranství na Poříčí schválili brněnští radní poslední říjnovou středu. Zpracován byl na základě Studie veřejného prostranství – Poříčí, kterou zpracovala Klára Zahradníčková. Podobu projektu ovlivnila například i hustá inženýrská a dopravní infrastruktura, která se nachází na západním okraji plochy.

„Vedení podzemních sítí se propisuje do barevného pojetí dlažby na povrchu a do dalších objektů na povrchu. Odstíny barev budou zvoleny dle jednotlivých správců sítě. Projekt je výsledkem dlouhodobé spolupráce Pedagogické fakulty MU, Fakulty architektury VUT a MČ Brno-střed,“ uvedl Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

O revitalizaci neutěšeného prostranství usilovalo Brno již dříve. „Nyní se po projednání studie blížíme konečně do fáze realizace,“ doplnil Chvátal.

Cílem novinky je, aby frekventovaný prostor před vstupem do fakulty fungoval zároveň jako místo pro studenty, ale i pro širokou veřejnost. Dopomoci by měla především výsadba zeleně a odclonění hluku.

Předpokládané náklady přesáhnou 9 milionů korun.

Lenka Gregorová

4388

reklama

Nejnovější články

Čtyři byty, které jsou momentálně ve správě městské části Brno-střed, budou v průběhu dubna nabídnuty zájemcům o koupi formou aukce na adrese drazby-brno.cz.

Brněnský realitní trh s nemovitostmi zamrzl. Potvrdil to i čtvrtý kvartál loňského roku. „Ačkoliv byl z tohoto pohledu o trochu úspěšnější než ten předchozí, návrat k číslům před vypuknutím konfliktu na Ukrajině je zatím v nedohlednu. Dobře to ilustruje skutečnost, že se v lednu loňského roku prodalo více bytů než za celé druhé pololetí dohromady,“ říká Dalibor Lamka, výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Trikaya.

Po avizovaném rozšíření do jižní části Evropy přichází developerská společnost DOMOPLAN s konkrétním rezidenčním projektem. Na předměstí chorvatského Záhřebu v rozvíjející se oblasti Samobor vybuduje šest prémiových vilových domů s celkem 100 byty. Součástí projektu, který bude částečně energeticky soběstačný, je také zelený park a dětské hřiště. Začít stavět DOMOPLAN plánuje v prvním čtvrtletí příštího roku, hotovo by mělo být ve druhé půlce roku 2025. 

Současné stavebnictví a realitní trh se musejí potýkat s nebývalým množstvím problémů a výzev vyplývajících nejen ze současné zhoršující se geopolitické a ekonomické situace, ale i z klimatických změn. Ochlazení sektoru je patrné také v Brně. Nejen do zdejší bytové otázky, ale i fungování města celkově, se navíc výrazně promítá chybějící nový územní plán, suburbanizace, nedostatečná infrastruktura a dlouhé povolovací procesy.

reklama