Na Staré Brno vyjedou bagry. Vznikne tu nový blok

Ubytovací jednotky ale i rozšíření prostorů autodílen a přidružených provozů. To vše by se mělo nacházet v novém komplexu pěti samostatných budov, který podle plánů soukromého investora vyroste v lokalitě Starého Brna. K chystanému záměru se vyjádřilo i město.

Mezi ulicemi Poříčí a Rybářská plánuje soukromý investor zachovat zdejší průmyslovou budovu a rekonstruovat ji. Jeho záměr již posoudil Odbor územního plánování a rozvoje MMB z hlediska jeho souladu s Územním plánem města Brna včetně posouzení jeho prostorového řešení. Protože se stavba svým objemem nijak nevymyká charakteru okolní zástavby a nachází se na území, které je určeno k přestavbě, vyhodnotil ji jako přípustnou.

„Ve vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení jsme dále uvedli, že požadujeme, aby na plochých střechách, pokud jsou k tomu vhodné a neslouží třeba jako světlíky nebo terasy, byla vysázena extenzivní vegetace. Aby nevznikly nároky na vybudování dodatečných pasivních protihlukových opatření, musí zpracovatel dokumentace zohlednit stav všech současných i budoucích zdrojů hluku nebo vibrací a přijmout opatření k ochraně před těmito zdroji. Opatření k ochraně musí stanovit také s ohledem na již dříve umístěnou i budoucí dopravní a technickou infrastrukturu dle platné územněplánovací dokumentace,“ uvedl radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Město dále požaduje, aby developer uzavřel s Brnem smlouvu o spolupráci vyplývající z dokumentu Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna, a to ještě před vydáním územního rozhodnutí.

„Díky této smlouvě vyřešíme záruky za vybudování, budoucí vlastnictví a správu veřejných prostranství. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt dostavby vnitrobloku, nevznikne tu těch veřejných prostranství mnoho, ale přece jen se to týká například chodníku nebo sjezdu do podzemního podlaží,“ dodal radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Lenka Gregorová

4326

reklama

Nejnovější články

Již příští rok by se mělo v katastrálním území brněnských Židenic začít stavět. Novým obyvatelům by tu nejpozději od roku 2029 mělo být k dispozici až 300 bytových jednotek. Na projektu bude spolupracovat město se soukromým investorem.

Přejete si doma udržet i během nejchladnějších měsíců roku příznivé klima, vyhnout se plísním a zároveň ušetřit na vytápění? Máte-li plastová okna, řešení je snadné. Nastavte je do zimního režimu. Poradíme vám, jak na to.

Svou novou trvalou adresu by mohli v budoucnu najít mnozí Brňané na severovýchodním okraj jihomoravské metropole v Líšni. Na pozemcích při ulici Holzově totiž město plánuje novou výstavbu. Nejprve je však potřebné zpracovat územní studii, která podrobněji přiblíží rozvoj této lokality.

Zvyšování cen nemovitostí se nevyhnulo ani druhé polovině minulého roku. Například v loňském třetím čtvrtletí zdražily domy a byty meziročně o výrazných 22 %. Vyplývá to z Indexu cen nemovitostí vydávaném Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Jaké jsou důvody rychlého růstu?

reklama