Na Staré Brno vyjedou bagry. Vznikne tu nový blok

Ubytovací jednotky ale i rozšíření prostorů autodílen a přidružených provozů. To vše by se mělo nacházet v novém komplexu pěti samostatných budov, který podle plánů soukromého investora vyroste v lokalitě Starého Brna. K chystanému záměru se vyjádřilo i město.

Mezi ulicemi Poříčí a Rybářská plánuje soukromý investor zachovat zdejší průmyslovou budovu a rekonstruovat ji. Jeho záměr již posoudil Odbor územního plánování a rozvoje MMB z hlediska jeho souladu s Územním plánem města Brna včetně posouzení jeho prostorového řešení. Protože se stavba svým objemem nijak nevymyká charakteru okolní zástavby a nachází se na území, které je určeno k přestavbě, vyhodnotil ji jako přípustnou.

„Ve vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení jsme dále uvedli, že požadujeme, aby na plochých střechách, pokud jsou k tomu vhodné a neslouží třeba jako světlíky nebo terasy, byla vysázena extenzivní vegetace. Aby nevznikly nároky na vybudování dodatečných pasivních protihlukových opatření, musí zpracovatel dokumentace zohlednit stav všech současných i budoucích zdrojů hluku nebo vibrací a přijmout opatření k ochraně před těmito zdroji. Opatření k ochraně musí stanovit také s ohledem na již dříve umístěnou i budoucí dopravní a technickou infrastrukturu dle platné územněplánovací dokumentace,“ uvedl radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Město dále požaduje, aby developer uzavřel s Brnem smlouvu o spolupráci vyplývající z dokumentu Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna, a to ještě před vydáním územního rozhodnutí.

„Díky této smlouvě vyřešíme záruky za vybudování, budoucí vlastnictví a správu veřejných prostranství. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt dostavby vnitrobloku, nevznikne tu těch veřejných prostranství mnoho, ale přece jen se to týká například chodníku nebo sjezdu do podzemního podlaží,“ dodal radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Lenka Gregorová

4326

reklama

Nejnovější články

Víc než šest set parkovacích míst uvnitř i venku včetně dvou desítek nabíjecích stanic pro elektromobily – to přinese vybudování parkovacího domu na Šumavské. Nyní dělníci pracují na jeho základech.

Vysoké letní teploty a nutnost drahé klimatizace jsou velkým ekonomickým výdajem na provoz budov. U starších staveb, které jsou energeticky náročnější, se tyto výdaje ještě znásobují. Stále více se tedy prosazují chytré a zároveň zelené budovy. Tomuto trendu pomáhá i tlak na udržitelnost. V mnoha zemích a regionech včetně ČR vstupují na scénu přísnější environmentální a energetické předpisy a regulace. Jedná se například o směrnici CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), která bude standardizovat reporting udržitelnosti.

Po více než deseti letech posun v projektu Čtvrť pod Hády, luxusní byty pod Kraví Horou v hodnotě několika desítek milionů korun nebo osmadvacet nových budov v rozvojovém území takzvaného Jižního centra. Brněnský realitní trh čekají velké novinky. V bytové otázce chce navíc rozvést se soukromými investory dialog i město.

Na českém fotovoltaickém trhu je obrovský přetlak. Podle odhadů odborníků na něm aktuálně působí až 800 dodavatelů, kteří se zásadně liší úrovní odbornosti, jednáním i zkušenostmi v oboru. Přitom výběr dodavatele FVE je klíčový krok, který zásadně určí ráz celé investice. Cech akumulace ve fotovoltaice (CAFT) v únoru vydal Desatero pro výběr fotovoltaiky a společnost Schlieger, jeden z historicky prvních členů CAFT, druhý bod desatera věnovaný právě výběru dodavatele dále rozvádí. Níže je pět kritérií, které jsou doporučeny při výběru dodavatele zohlednit.

reklama