Na Staré Brno vyjedou bagry. Vznikne tu nový blok

Ubytovací jednotky ale i rozšíření prostorů autodílen a přidružených provozů. To vše by se mělo nacházet v novém komplexu pěti samostatných budov, který podle plánů soukromého investora vyroste v lokalitě Starého Brna. K chystanému záměru se vyjádřilo i město.

Mezi ulicemi Poříčí a Rybářská plánuje soukromý investor zachovat zdejší průmyslovou budovu a rekonstruovat ji. Jeho záměr již posoudil Odbor územního plánování a rozvoje MMB z hlediska jeho souladu s Územním plánem města Brna včetně posouzení jeho prostorového řešení. Protože se stavba svým objemem nijak nevymyká charakteru okolní zástavby a nachází se na území, které je určeno k přestavbě, vyhodnotil ji jako přípustnou.

„Ve vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení jsme dále uvedli, že požadujeme, aby na plochých střechách, pokud jsou k tomu vhodné a neslouží třeba jako světlíky nebo terasy, byla vysázena extenzivní vegetace. Aby nevznikly nároky na vybudování dodatečných pasivních protihlukových opatření, musí zpracovatel dokumentace zohlednit stav všech současných i budoucích zdrojů hluku nebo vibrací a přijmout opatření k ochraně před těmito zdroji. Opatření k ochraně musí stanovit také s ohledem na již dříve umístěnou i budoucí dopravní a technickou infrastrukturu dle platné územněplánovací dokumentace,“ uvedl radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Město dále požaduje, aby developer uzavřel s Brnem smlouvu o spolupráci vyplývající z dokumentu Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna, a to ještě před vydáním územního rozhodnutí.

„Díky této smlouvě vyřešíme záruky za vybudování, budoucí vlastnictví a správu veřejných prostranství. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt dostavby vnitrobloku, nevznikne tu těch veřejných prostranství mnoho, ale přece jen se to týká například chodníku nebo sjezdu do podzemního podlaží,“ dodal radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Lenka Gregorová

4326

reklama

Nejnovější články

V krajských městech rychle ubývají nemovitosti k pronájmu s rozlohou nad 70 m2. Problém by to mohl být zejména pro studenty, kteří je využívají ke sdílenému bydlení. Hledání vhodného pronájmu by tak neměli nechávat až na září. Podle dat společnosti GarantovanyNajem.cz je pokles bytů o této rozloze oproti minulému roku i v řádech vyšších desítek procent. V Praze pozorují pokles o 54 %, v Brně pak o 30 %. Klesající nabídka nadále zvyšuje ceny pronájmů. Meziročně se v Česku podle portálu Realitymix.cz zvýšila průměrná cena pronájmu za 1 m2 o takřka 11 %.

Množství bytů, rodinných domů i pozemků k prodeji je v České republice nejvíce za posledních 8 let. Podle statistik společnosti GarantovanyNajem.cz se nabídka v Brně za uplynulých 8 měsíců zvýšila o 86 %, v Praze pak o 16 %. Prodávaných nemovitostí bude podle odborníků na trh realit z GarantovanyNajem.cz v následujících měsících ještě významně přibývat. 

Druhé čtvrtletí přineslo výrazný propad v počtu prodaných bytů v Brně. Kupce našlo pouze 161 nových bytů, nejméně od začátku roku 2018. Průměrná nabídková cena za metr čtvereční přitom oproti předchozím obdobím vzrostla výrazněji, a to na 127 200 Kč. Byť se mezikvartálně jedná pouze o drobný nárůst, meziročně šly nabídkové ceny nahoru o více než 12,5 %. U prodaných jednotek je pak nárůst ještě výraznější. Z městských částí se těžiště prodejů nových bytů přesunulo do centra města, do čela se dostala čtvrť Veveří. 

Téměř padesát let se tu neodehrály žádné stavební úpravy, nyní čeká objekt, ve kterém sídlí Divadlo Bolka Polívky a Univerzitní kino Scala, rekonstrukce. Počátkem března schválili brněnští radní zahájením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci a další služby související s rekonstrukcí budovy. Předpokládané náklady přesáhnou 65 milionů.

reklama