Čemu věnovat pozornost v nájemní smlouvě

Hledáte pronájem? Ať už jste se rozhodli využít služeb profesionální realitní kanceláře, plánujete se poptat po známých nebo prohlížíte inzeráty na vlastní pěst, vždy mějte na paměti jednu věc. Nepodceňujte obsah nájemní smlouvy či sepsání protokolu o předání bytu. Předejdete tak nemalým komplikacím.

Rozhodnete-li se pro služby odborníků, značnou výhodou je i poskytovaný servis, včetně přípravy nájemní smlouvy. Ani v případě sjednání nájmu přes realitní kancelář si nezapomeňte dokument řádně prostudovat. Pozornost přitom zaměřte nejen na platby za nájemné a služby, ale i na ostatní ustanovení.

„Naše spotřebitelská poradna se v nájemních smlouvách setkává například se zákazem chovu psů, koček či jiných domácích mazlíčků, zákazem kouření, omezením podnikání či nemožností nahlášení trvalého pobytu v pronajatém bytě,“ popisuje příklady Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. „Ovšem takovými zákazy se nájemce nemusí řídit, protože podle občanského zákoníku ho nelze takto omezovat,“ radí.

Poruší-li však nájemce své povinnosti, je od 1. července loňského roku možné po něm požadovat zaplacení smluvní pokuty. Nutné je v tomto bodě dodržet omezení dané občanským zákoníkem. Smluvní pokuta nesmí v součtu se složenou kaucí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného a nesmí být rovněž nepřiměřená.

Služby

Při podpisu smlouvy se soustřeďte také na to, zda jasně vymezuje, jaké služby pro nájemce obstarává pronajímatel a jaké si nájemce zajistí sám. Pokud dokument nestanovuje jinak, platí, že pronajímatel zajišťuje takzvané nezbytné služby jako například dodávku vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávku tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, nebo například provoz výtahu.

Dodávky energií a připojení k internetu bývají obvykle vedeny na nájemce. „Může to být výhodné jak z hlediska nájemce, tak z hlediska pronajímatele. Nájemce totiž může být více než pronajímatel motivován uzavřít finančně výhodnější smlouvu o dodávkách služeb. Naopak pronajímateli díky dodávkám služeb vedeným na nájemce ubydou starosti s případnými dluhy, které by po nájemci zbyly,“ vysvětluje důvody Eduarda Hekšová.

Spornou položkou naopak mnohdy bývá příspěvek do fondu oprav. Ten však pronajímatel nemůže po nájemci požadovat. Nejedná se totiž o službu, ze které by měl nájemce okamžitý prospěch.

Nebuďte zaskočeni

Možná úskalí má i vztah sjednaný na dobu určitou. Po jejím uplynutí se totiž uzavírá smlouva nová. „Lidé jsou často zaskočeni, že jim pronajímatel předložil po uplynutí sjednané doby novou smlouvu se zvýšeným nájemným. Nemilé je to zvláště za situace, kdy investovali do rekonstrukce bytu, ale s pronajímatelem se nedohodli na úhradě nákladů. Jestliže pak nepřistoupí na zvýšené nájemné, budou byt muset opustit a náklady na rekonstrukci jim nemusí být vždy proplaceny,“ dodává Eduarda Hekšová.

Nezapomínejte ani na sepsání protokolu při převzetí bytu, ideálně i na pořízení fotek. Stav na začátku nájmu se totiž porovnává se stavem na jeho konci.

Rubrika
Lenka Gregorová

2934

reklama

Nejnovější články

S přípravou na nadcházející nejteplejší měsíce v roce přichází na řadu i revize našich příbytků. Zahrada vyžaduje naši péči a stejně tak si kontrolu zaslouží i další části našeho domova. Například střecha. Díky pár úkonům se totiž můžete vyvarovat mnohem rozsáhlejším problémům.

Možnost, že budeme částečně pracovat na homeoffice i v následujících měsících, se promítá i do trhu s nemovitostmi. S novým životním rytmem totiž roste i zájem Čechů o byty se samostatnou pracovnou. Trendu, který je nejvíce patrný v Praze a v Brně, se přizpůsobují i majitelé bytů určených k pronájmu.

Realitní trh v jihomoravské metropoli pokořil další hranici. Průměrná cena metru čtverečního nové bytové jednotky poprvé v historii přesáhla 100 tisíc korun. Důvodem je vysoká poptávka plynoucí z nedostačující výstavby, a především zkostnatělé územní plánování. O jaké byty je v Brně největší zájem a kolik za ně musí noví majitelé v průměru zaplatit?

Žadatelé z řad mladší generace stále častěji volí pro splněních svých snů o vlastním bydlení hypoteční úvěry. Vyplývá to z dat České spořitelny. Podle nich získali lidé do 30 let v posledních měsících více než pětinu všech schválených půjček na bydlení.

reklama