Brno bude mít víc zahrádek. Vzniknou například v Tuřanech

Brněnským zahrádkářům se blýská na lepší časy. Brno totiž počítá s rozvojem zahrádkářských lokalit, vytvářením komunitních zahrad a osad a se zlepšením jejich dostupnosti. Spolupráci se zahrádkáři stvrdili zástupci města první únorový čtvrtek podpisem memoranda.

Milovníci zahrádkaření mají v jihomoravské metropoli důvod k radosti. „Dnešním podpisem memoranda o spolupráci v oblasti podpory zahrádkářské činnosti dáváme jasný signál k podpoře zahrádkaření v Brně. Díky tomu také upevňujeme komunikaci mezi městem a zahrádkáři včetně nastavení předvídatelnosti jednotlivých kroků veřejné správy a Českého zahrádkářského svazu. Naším cílem není jen vytváření nových zahrádkářských osad a komunitních zahrad, ale i realizace přírodě blízkých opatření, pořádání výstav a školení, organizace návštěvních dnů, zapojení škol a školek nebo popularizace včelaření,“ sdělil 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Zahrádky jsou podle něj důležitým prvkem ekosystému města a přispívají například i k ochraně životního prostředí a ke zmírňování klimatických změn. „Při zahradničení si budujeme kladný vztah k přírodě a přispíváme k udržitelnému rozvoji samozásobitelstvím lokálními potravinami,“ doplnil Petr Hladík.

Jedním z cílů spolupráce je vytipování nových lokalit pro oblíbenou kratochvíli. „Nové plochy zahrádek jsou v novém územním plánu vymezeny především na pozemcích v Tuřanech, které jsou zároveň v blízkosti zastávek MHD. Rádi bychom také spolupracovali na pořádání vzdělávacích a osvětových akcí, které veřejnosti zpřístupní zahrádky především v centru Brna. V současné době již zpracováváme investiční záměry na nové zahrádkářské osady. Vždy se u nich snažíme o to, aby zapadaly do krajiny. Při jejich realizaci počítáme například i s výsadbou větrolamů,“ popsal radní pro územní plánování a rozvoj města Filip Chvátal.

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Brno-město od podpisu dokumentu očekává pravidelnou spolupráci s městem Brnem, stabilní prostředí pro další rozvoj zahrádkářské činnosti a také předvídatelnost plánů města.

„Memorandum by mělo převést do praxe to, co předpokládá zahrádkářský zákon, tzn. zapojit zahrádky do systému zeleně a šetrného hospodaření s vodou, podporovat veřejně prospěšné zahrádkaření jako důležitou součást sociální soudržnosti obyvatelstva a stimulátor zdravého životního stylu. V rámci hledání nových lokalit spolupracujeme s městem na zahrádkách v lokalitě Dvorska v Tuřanech. V přípravné studii vymezujeme plochy pro tradiční zahrádkáře i pro společné zahrádkaření na menších záhonech. O správu osady se bude starat místní organizace, která je pobočným spolkem ČZS. Osada bude mít klubovnu a komunitní prostor pro pořádání společných akcí pro zahrádkáře
i veřejnost,“ sdělila předsedkyně výboru ČZS Helena Vařejková.

Díky spolupráci by se měly navíc také rozvinout již fungující činnosti jako například organizování akcí pro děti a kulturních akcí, účast na jarních úklidech či spolupráce s dalšími spolky.

Rubrika
Lenka Gregorová

5039

reklama

Nejnovější články

Čtyři byty, které jsou momentálně ve správě městské části Brno-střed, budou v průběhu dubna nabídnuty zájemcům o koupi formou aukce na adrese drazby-brno.cz.

Brněnský realitní trh s nemovitostmi zamrzl. Potvrdil to i čtvrtý kvartál loňského roku. „Ačkoliv byl z tohoto pohledu o trochu úspěšnější než ten předchozí, návrat k číslům před vypuknutím konfliktu na Ukrajině je zatím v nedohlednu. Dobře to ilustruje skutečnost, že se v lednu loňského roku prodalo více bytů než za celé druhé pololetí dohromady,“ říká Dalibor Lamka, výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Trikaya.

Po avizovaném rozšíření do jižní části Evropy přichází developerská společnost DOMOPLAN s konkrétním rezidenčním projektem. Na předměstí chorvatského Záhřebu v rozvíjející se oblasti Samobor vybuduje šest prémiových vilových domů s celkem 100 byty. Součástí projektu, který bude částečně energeticky soběstačný, je také zelený park a dětské hřiště. Začít stavět DOMOPLAN plánuje v prvním čtvrtletí příštího roku, hotovo by mělo být ve druhé půlce roku 2025. 

Současné stavebnictví a realitní trh se musejí potýkat s nebývalým množstvím problémů a výzev vyplývajících nejen ze současné zhoršující se geopolitické a ekonomické situace, ale i z klimatických změn. Ochlazení sektoru je patrné také v Brně. Nejen do zdejší bytové otázky, ale i fungování města celkově, se navíc výrazně promítá chybějící nový územní plán, suburbanizace, nedostatečná infrastruktura a dlouhé povolovací procesy.

reklama